Projekty

eu peníze středním školám

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0635

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů dosáhnout zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Chceme podpořit cíle naší školy a zejména výuku studentů, kterým chceme poskytnout takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a které budou rozvíjet jejich samostatné logické myšlení a schopnosti. Podstatou projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. V rámci tohoto projektu si škola také klade za cíl usnadnit a vytvořit vhodné podmínky pro zvýšení kvality výuky v oblasti cizích jazyků.    …více

logo-ESF-transparent

další vzdělávání pracovníků leteckého průmyslu

shutterstock_112036709

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.03/05.0004

V rámci tohoto projektu vznikne 8 vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, které budou realizovány jako on-line kurzy. Dva kurzy budou věnované školení lektorů dalšího vzdělávání v efektivním využití nových technologií a šest kurzů bude zaměřeno na aktuální témata z oblasti letecké legislativy a specifické dovednosti nutné pro uplatnění v letectví.  Cílovou skupinou projektu jsou lektoři, zaměstnanci leteckých firem a absolventi strojních oborů, kteří se o práci v letectví ucházejí.  …více

logo-ESF-transparent

 

 

systém přípravy techniků letadel

shutterstock_112276484

 Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.03/02.0043

Cílem tohoto projektu je připravit a realizovat systém dalšího vzdělávání leteckého personálu. Zaměstnanci firem působících v leteckém průmyslu, a to nejen ve Zlínském kraji, budou mít možnost se neustále vzdělávat pro výkon svého povolání. Kvalitu výuky zajistí zaměstnanci leteckých firem, kteří v SŠ letecké vyučují odborné předměty. Jedná se zejména o zaměstnance společnosti Aircraft Industries, a. s., největšího výrobce letadel v ČR, v jejímž areálu škola sídlí.  …více

UČÍME SE JAZYKY

IMG_1157

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0971

Projekt „Učíme se jazyky“ je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků, na zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i žáků na základních a středních školách a na prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

Prvním cílem projektu je uskutečnění intenzívního jazykového kurzu pro učitele, který bude zaměřen na zlepšování jeho jazykových kompetencí. Kurz proběhne ve vybrané zemi v zahraničí.  …více

logo-ESF-transparent

 

 

Zřízení a vybavení 41 pracovišť praktické výuky strojírenských oborů v letectví

reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002788

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Střední škole letecké formou moderních pracovišť praktické výuky v oborech Technik letadel, Klempíř letadel a Mechanik letadel ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technických a řemeslných oborů.