Časté dotazy

Q?

Musím mít na praxi vlastní pracovní oblečení?

A.

Vlastní montérky (jakékoli i starší) jsou potřeba jen na září prvního ročníku. Během tohoto měsíce žákům vezmeme míry a necháme ušít montérky. Po absolvování studia montérky žákům zůstávají. Pracovní obuv si žáci zajišťují sami – v dílnách školy a na strojírenských pracovištích firem jsou nutné pracovní boty (nejlépe kožené), při práci na letadlech se používají boty sportovní bez černé podrážky.

Q?

Studují na Vaší škole i holky?

A.

Ano, máme tady i slečny. 🙂

Q?

Když si udělám výuční list, můžu si pak dodělat i maturitu?

A.

Ano. K získání maturity vede několik cest. Obecně platí, že po úspěšném absolvování učebního oboru a získání výučního listu stačí podat přihlášku na maturitní studium projít přes přijímací řízení a dodělat si tak maturitu.

První cesta vede přes nástavbové studia. Ta jsou buď ve formě denní nebo dálkové. Získáš sice maturitu, ale získaná odbornost zůstává na úrovni vyučení.

Druhá cesta – přijetí do čtyřletého studia a celé ho absolvovat. Zde získáš maturitu i odbornost na úrovni maturitního studia.

Třetí cesta – podat přihlášku do maturitního studia v naší škole, s možností nástupu do druhého ročníku (v prvním máme stejnou skladbu předmětů jak u studia učebního). Touto formou se získá v naší škole studium odpovídající požadavkům leteckých úřadů na vyšší kategorie technika údržby letadel.

Q?

Jak se dostanu z intru do školy?

A.

Velmi jednoduše. Před domovem mládeže sedneš do autobusu, který tě přiveze až před vchod do areálu, ve kterém škola sídlí.

Q?

Mám špatné známky, ale letadla jsou můj život. Můžu i tak u Vás studovat?

A.

Jasně! U učebních oborů dáváme šanci každému. Máme zkušenost, že i ti, kteří neměli na základní škole dobré známky, po získání motivace dosahují lepších studijních výsledků než na škole základní.

Ale neplatí to obecně. Šanci sice dáváme každému, ale snažit se musí sám. Pokud bude ke studiu přistupovat neodpovědně a nezapracuje na sobě, aby nedostatky ze základní školy odstranil, bude mít problémy i u nás.

Q?

Jsou na škole nějaké kroužky?

A.

Ano, máme tady modelářský kroužek (dílna ve škole i na domově mládeže) a ruštinu. Jiné možnosti pak nabízí souměstí Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město, kde najdete téměř všechny sportovní a jiné aktivity.

Q?

Jsem zdaleka – kdy končí v pátek výuka?

A.

V pátky končí vyučování pátou hodinou, tj. 12:10h. Je to právě z toho důvodu, aby se žáci dostali bez problému domů.