Kurzy

výcviková organizace

Střední škola letecká tvoří se svou mateřskou firmou Aircraft Industries výcvikovou organizaci schválenou podle Part 147. Z celkového oprávnění výcvikové organizace se škola podílí  na výuce Základního výcviku podle Part 66 a organizaci zkoušek pro licenci AML Part66 a L1.

Osvědčení dle Part 147

Pověření k provádění zkoušek dle Part 66

Osvědčení o schválení výcvikové organizace

kurzy a zkoušky

Poskytujeme kurzy pro získání licence AML – PART 66, L1 – ICAO a další kurzy pro rozšíření znalostí v oblasti výpočetní techniky, letecké legislativy, letecké angličtiny, lidských činitelů a dalších. Kurzy jsou poskytovány formou přednášek s konzultací nebo formou e-learningového systému, kdy každý účastník studuje pomocí počítače připojeného k internetu pod vedením lektora.

Ke kurzům zapůjčujeme i vlastní tištěnou literaturu.

Mimo výše uvedených kurzů organizuje škola ve spolupráci s Úřadem práce ČR rekvalifikační kurzy pro letecké profese. Kurzy vycházejí z obsahu učebního oboru Klempíř a jsou orientovány na výrobu kovových letadel.

Vedle rekvalifikačních kurzů pro výrobu letadel poskytujeme i zaškolovací kurzy pro nově přijaté zaměstnance výroby letadel, kteří sice mají odpovídající vzdělání, ale ne praxi a zkušenosti z oblasti výroby letadel.

English version   United-Kingdom-flag-icon