Seznam modulů Part 66

Následující tabulka uvádí seznam modulů a informace, které testy je třeba pro vybranou kategorii úspěšně absolvovat.

Po kliknutí na názvy jednotlivých modulů získáte podrobnější informace o jejich obsahu.

 

Modul

A,B1 Letoun

A,B1 Letoun

A,B1 Vrtulník

A,B1 Vrtulník

B2 Avionik

Turbínový motor Pístový motor Turbínový motor Pístový motor  
M1 Matematika x x x x x
M2 Fyzika x x x x x
M3 Základy elektrotechniky x x x x x
M4 Základy elektroniky x x x x x
M5 Elektronické přístrojové systémy digitální techniky x x x x x
M6 Materiály a základní strojnické součástky x x x x x
M7 Postupy údržby x x x x x
M8 Základy aerodynamiky x x x x x
M9 Lidské činitele x x x x x
M10 Letecká legislativa x x x x x
M11a Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů x
M11b Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů x
M12 Aerodynamika, konstrukce a systémy vrtulníků x x
M13 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadla x
M14 Pohon x
M15 Turbínový motor x x
M16 Pístový motor x x
M17 Vrtule x x

 

Každá kategorie má ale obsah modulu i test z modulu v jiné obtížnosti. Vzhledem k rozsáhlosti informací je nebudeme zde uvádět. Je možné si domluvit osobní návštěvu školy pro podrobné informace nebo kontaktovat alespoň telefonicky na tel: 724 35 85 46.

ZDE je možné se přihlásit do jednotlivých modulů

Výše uvedená tabulka obsahuje pouze orientační informace. Konkrétní informace jsou vždy platné na stránkách www.easa.europa.eu/regulations (zvolte českou verzi ke stažení) a www.caa.cz/personal/letecky-personal-technik-udrzby-letadel

V tabulce není uvedena kategorie B3 (letadla do 2000kg). Přibližně pro ni platí přehled modulů jak pro kategorii B1.2, tedy B1 – pístový motor. Obsah modulů je pro tuto kategorii redukován, stejně tak i rozsah a náročnost testů. Bližší informace hledejte na uvedených www odkazech.

Doporučená literatura

K jednotlivým modulům poskytneme našim registrovaným klientům vlastní literaturu – skripta k modulům podle Part66. Naše skripta postupně převádíme i do formy e-learningu. Bližší informace poskytneme při vaší osobní návštěvě, telefonicky nebo mailem.

K literatuře uváděné na www.ucl.cz doporučujeme literaturu u vybraných modulů následující:

K modulu M3:

Elektrotechnika I,  A. Blahovec,

Informatorium
Elektrotechnika II,  A. Blahovec,

Informatorium
Elektrotechnika III,  A. Blahovec,

Informatorium
Elektrotechnika,  M. Řešátko – J. Dostoupil,

SNTL
Fyzika pro gymnázia (Elektřina a magnetismus), Prometheus Praha

K modulu M4:

Elektronika,  J. Maťátko,  Idea servis

K modulu M8:

Učebnice pilota, Kol., Svět křídel