EU peníze SŠL

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPROJEKT:   “EU peníze SŠL”

ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.1.07/1.5.00/34.0635

OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU: 15.2.2012 – 14.2.2014

ČÁSTKA DOTACE: 647 444 Kč

ČÍSLO VÝZVY: 34

 

Podstatou výzvy „EU peníze středním školám“ je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Smyslem je podpořit a zlepšit výuku na středních školách a to prostřednictvím metodického vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorby a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů dosáhnout zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Chceme podpořit cíle naší školy a zejména výuku studentů, kterým chceme poskytnout takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a které budou rozvíjet jejich samostatné logické myšlení a schopnosti. Podstatou projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. V rámci tohoto projektu si škola také klade za cíl usnadnit a vytvořit vhodné podmínky pro zvýšení kvality výuky v oblasti cizích jazyků.

O realizaci projektu v naší škole…

Realizace projektu probíhala v období od 03/2012 do 03/2014. V rámci projektu byly vytvořeny sady digitálních učebních materiálů, které jsou využívány při výuce běžných i odborných předmětů včetně anglického jazyka.

Tento projekt škole umožnil modernizovat a zkvalitnit ICT vybavení, jehož využívání má při výuce pozitivní vliv na její průběh i na výsledky žáků. Polovina učeben školy byla díky finančním prostředkům z tohoto projektu vybavena audio-vizuální technikou (PC, dataprojektory, promítací plátna a ozvučení), která umožňuje vzniklé digitální učební materiály využívat ve výuce. PC jsou připojeny k internetu a serveru a vyučující tak mohou vzájemně sdílet všechny materiály. Příprava na výuku se díky možnosti využití ICT technologií zjednodušila a sdílení digitálních učebních materiálů mezi pedagogy usnadnilo případná suplování výuky. Díky dostupnosti digitálních učebních materiálů se pro žáky otevřel prostor pro nové formy a metody studia, přípravy na výuku a zpracovávání domácích úkolů. V rámci projektu byl podpořen i profesní růst pedagogů pro výuku anglického jazyka, kteří se zúčastnili metodickému kurzu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Celkově hodnotíme průběh a výsledky projektu velmi pozitivně, stanovené cíle považujeme za úspěšně splněné.

 

Vytvořené digitální učební materiály pro následující předměty a ročníky jsou uloženy na interním uložišti školy. V případě zájmu je škola žadateli zašle v elektronické podobě. Žádost o poskytnutí DŮM piště prosím na e-mail skola@ssletecka.com.

Vytvořené sady DŮM pro studijní obor Letecký mechanik.

– Anglický jazyk 1. – 4. ročník

– Technická dokumentace 2. – 3. ročník

– Strojírenství 1. ročník

– Technologie oprav letadel 2. – 4. ročník

– Informatika 3. – 4. ročník

– Elektrotechnika 2. – 3. ročník

– Elektronické systémy 4. ročník

– Letadla 2. – 4. ročník

– Letadlové pohonné jednotky 3. – 4. ročník

– Technologie 3. – 4. ročník

– Základy aerodynamiky 2. ročník

– Pístové motory 3. ročník

– Vrtule 4. ročník

logo-ESF-transparent