DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ LETECKÉHO PRŮMYSLU

shutterstock_112036709PROJEKT:   “Další vzdělávání pracovníků leteckého průmyslu”

ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.1.07/3.2.03/05.0004

OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU:   1. 10. 2013 – 31. 3. 2015

ČÁSTKA DOTACE:   1 995 766,10 Kč

PODÍL FINANCOVÁNÍ Z ESF:   1 696 401,18 Kč    85%

PODÍL FINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU ČR:   299 364,92 Kč    15%

ČÍSLO VÝZVY:   05

 

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firem ve Zlínském kraji prostřednictvím rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v regionu o vzdělávací programy formou e-learningu v oblasti letectví

Dílčí cíle:

1. Rozvinout pedagogickou způsobilost vybraných lektorů kurzů pro letectví a leteckou legislativu v dalším vzdělávání v regionu především v oblasti uplatnění moderních technologií a e-learningu ve výuce. Ve dvou programech zaměřených na rozvoj kompetencí lektorů v oblasti e-learningu proškolit 20 programo-účastníků

2. Autorsky připravit 2 vzdělávací moduly pro autory a lektory on-line vzdělávání

3. Autorsky připravit 6 vzdělávacích modulů pro rozvoj vědomostí zaměstnanců v oblasti letectví a uplatnění získaného portfolia ve firmách. Všech 6 modulů bude navazovat na RVP strojírenských oborů středních škol, uvedených pod kapitolou 23 Strojírenství a strojírenská výroba v seznamu Národního ústavu odborného vzdělávání.

Obsah výuky jednotlivých oborů je schválen MŠMT ČR i Úřadem civilního letectví ČR, který dohlíží na veškerou činnosti v letectví. Kurzy budou odpovídat požadavkům na prac. kvalifikaci zaměstnanců v leteckých firmách.

4. Motivovat 60 programo-účastníků pro účast v projektu a pilotně ověřit vzdělávací moduly (on-line kurzy zahájené a ukončené prezenčním tutoriálem). Kurz je určen zejména pro zaměstnance, kteří studovali na školách neleteckého zaměření, nebo kteří studovali poměrně dávno a jejich znalosti již neodpovídají požadavkům

Cílová skupina:

1. První cílovou skupinou projektu jsou lektoři dalšího vzdělávání, kteří působí ve Zlínském kraji v leteckém sektoru. Potřebou cílové skupiny je zvýšení kompetencí v oblasti využívání e-learningu v dalším vzdělávání, a to jak po stránce autorské přípravy kurzů, tak po stránce tutorského vedení on-line vzdělávání .
Lektoři budou profilováni z řad učitelů SŠ letecké, kteří jsou odborníky v leteckých firmách a ve škole působí externě pro výuku denního studia oborů Klempíř letadel, Mechanik letadel, Technik letadel a prezenčních kurzů pro zaměstnance leteckých firem. Tím, že se jedná o odborníky z reálného provozu pod dozorem leteckých inspekcí, je zabezpečeno, že informace podávané klientům kurzů jsou vždy aktuální. Projekt bude otevřen také lektorům dalších vzdělávacích firem v regionu, jejichž lektoři působí v letectví.
V metodice využití e-learningu v dalším vzdělávání bude v rámci 2 vzdělávacích programů proškoleno celkem min. 20 lektorů.

2. Druhou cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání na pozicích od výrobních dělníků, až po manažery firem. Projekt je zaměřen na pracovníky, kteří nemají letecké vzdělání a chtějí pracovat nebo již pracují v leteckých firmách. Jedná se především o absolventy strojírenských oborů bez leteckého zaměření. Účastí v projektu si zvýší právní povědomí v oblasti leteckého práva, nových technologií ve výrobě, údržbě a provozu letadel a materiálech. Cílovou skupinou jsou rovněž pracovníci v letectví, kteří odpovídající letecké vzdělání mají, ale mají potřebu průběžně aktualizovat své znalosti letecké legislativy a souvisejících předpisů.
Projekt se svým zaměřením dotýká všech leteckých firem v regionu, které se zabývají výrobou, servisem, provozem a údržbou letadel a firem, které pro letecký průmysl dodávají letecké části a přístroje.
Potřeba bude řešena vytvořením 6 vzdělávacích programů, které budou reagovat na současné oborové a právní trendy, novinky a potřeby na trhu práce, programy pilotně ověří min. 60 účastníků.

Výstupy projektu:

V rámci projektu vznikne celkem 8 nových vzdělávacích programů, z toho dva programy určené pro vzdělávání vzdělavatelů a šest programů dalšího vzdělávání pracovníků v letectví.

logo-ESF-transparent