Učíme se jazyky

PROJEKT:   „Učíme se jazyky“IMG_1157

ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.1.07/1.1.00/56.0971

OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU:   1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

ČÁSTKA DOTACE:   617 239 Kč

 

Projekt „Učíme se jazyky“ je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků, na zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i žáků na základních a středních školách a na prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU:

Prvním cílem projektu je uskutečnění intenzívního jazykového kurzu pro učitele, který bude zaměřen na zlepšování jeho jazykových kompetencí. Kurz proběhne ve vybrané zemi v zahraničí.

Druhým cílem je realizace zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky školy zaměřený zejména na podporu výuky cizích jazyků v zahraničních školských zařízeních. Žáci absolvují v zahraničí (Velká Británie) jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Účelem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

VÝSTUPY PROJEKTU:

Jazykový kurz pro učitele anglického jazyka proběhl na Maltě v měsíci srpnu roku 2015 a jazykově vzdělávací pobyt pro 40 žáků školy se uskutečnil na přelomu měsíců září a října 2015.

logo-ESF-transparent