Ubytování a jídelna

V Uherském Hradišti a okolí je jediný větší domov mládeže, ve kterém tvoří naši žáci většinu ubytovaných:

Domov mládeže Staré město
Velehradská 1523
686 03 Staré Město

Vedoucí DM:
Bc.Lenka Haláčová, telefon: 730 591 369; email: halacova.lenka@sosgsm.cz

Webové stránky: http://www.sosgsm.cz/domov-mladeze

Při přijímacím řízení dostanou naši přijatí žáci přihlášku k ubytování, kterou si vyplní a odešlou emailem na domov mládeže. V rámci ubytování mají zajištěnu stravu ráno a večer. Obědy odebírají žáci ve firemní jídelně v blízkosti školy.

Úhrada stravenek ve školním roce 2023/2024.