Ubytování a jídelna

V Uherském Hradišti a okolí je jediný větší domov mládeže, ve kterém tvoří naši žáci většinu ubytovaných:

Domov mládeže Staré město
Slavomírova 1522
686 03 Staré Město

Webové stránky: http://www.sosgsm.cz/domov-mladeze

Při přijímacím řízení dostanou naši přijatí žáci přihlášku k ubytování, kterou si vyplní a odešlou na domov mládeže. V rámci ubytování mají zajištěnu stravu ráno a večer. Obědy odebírají žáci ve firemní jídelně v blízkosti školy.

Úhrada stravenek ve školním roce 2022/2023.