Ubytování a jídelna

V Uherském Hradišti a okolí je jediný větší domov mládeže, ve kterém tvoří naši žáci většinu ubytovaných:

Webové stránky: http://www.sosgsm.cz/domov-mladeze

Domov mládeže Staré město
Velehradská 1523
686 03 Staré Město

Vedoucí DM:
Bc.Lenka Haláčová, telefon: 730 591 369; e-mail: halacova.lenka@sosgsm.cz

Termín pro odeslání přihlášky je od 1.3. – 31.5.2024. Vyjádření k přijetí od 15.6.2024.

V rámci ubytování mají žáci zajištěnu stravu ráno a večer.

Obědy odebírají ve firemní jídelně v blízkosti školy.