Finanční podpora žáků

Učební obory 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-55-H/01 Klempíř jsou zařazené do projektu Zlínského kraje “Podpora řemesel v odborném školství”. Žáci těchto oborů obdrží měsíčně až 500,- Kč “kapesného” a finanční odměnu za prospěch s vyznamenáním.

Pravidla a seznam podporovaných oborů pro školní rok 2023/2024.

Mimo uvedené podpory má škola zaveden systém stipendia, kdy žáci pobírají stipendium za dosažení průměrného prospěchu od 1,00 do 1,60.

Dle platné legislativy jsou žáci odměňováni i za produktivní práci v odborném výcviku (práce, která je pro firmu zisková a nejedná se o přímou výuku). Tím, že naši žáci vykonávají odborný výcvik na pracovištích firem již od 2. ročníku studia, mohou získávat finanční odměnu téměř po celou dobu studia.