MATURITA

Maturitní zkouška je státní zkouška, která se koná po ukončení studia posledního ročníku maturitního oboru. Zkouška není povinná a je třeba se k ní přihlásit. Bez úspěšného absolvování maturitní zkoušky není možné studovat na vysoké škole v ČR.

V maturitním studiu Technik letadel je maturitní zkouška tvořena státní částí – zkouška z českého jazyka a literatury, z matematiky nebo anglického jazyka (zatím volitelně jeden z uvedených předmětů), praktické zkoušky a ze dvou profilových zkoušek. Profilové zkoušky pokrývají svým obsahem všechny odborné předměty po dobu studia. Praktická zkouška má tři části – vypracování maturitní práce (prosinec – březen), obhajoba práce a závěrečnou část praktické zkoušky tvoří ověření praktických dovedností technika údržby letadel na civilní dopravním letadle L410.

Zde najdete seznam literatury pro maturitní zkoušku:   Maturitní četba 2022-2023