Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2021

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tyto obory:

  • 23-45-L/02 – Letecký mechanik, zaměření Technik údržby (ukončení: maturita)
  • 23-45-L/02 – Letecký mechanik, zaměření Avionik (ukončení: maturita)
  • 23-51-H/01 – Strojní mechanik (ukončení: výuční list)
  • 23-55-H/01 – Klempíř (ukončení: výuční list)

Přijímací zkoušky se budou konat ze státních testů z jazyka českého a matematiky. K výsledkům celostátních testů dále bodově ohodnotíme studijní výsledky z matematiky, fyziky, českého a cizího jazyka za poslední 3 klasifikační období na ZŠ.

U oboru 23-45-L/02 Letecký mechanik, uveďte na přihlášce, které zaměření ŠVP jste zvolili, zda Technik údržby nebo Avionik.

Termín podání přihlášek je do 1. března 2021.

Kritéria přijetí – aktualizováno dne 5. 3. 2021

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených je nižší, než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 23-45-L/02 Letecký mechanik – denní studium, rozhodl ředitel školy, dle vládních opatření, že písemné přijímací zkoušky se v letošním roce konat nebudou. Jako jediné kritérium pro posouzení přijetí zůstává hodnocení známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika za 7. a 8. ročník ZŠ.

Způsob podání přihlášky ke vzdělávání a obecná pravidla přijímacího řízení »»