Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2022

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat tyto obory:

  • 23-45-L/02 – Letecký mechanik, zaměření Technik letadel (ukončení: maturita)
  • 23-45-L/02 – Letecký mechanik, zaměření Avionik (ukončení: maturita)
  • 23-51-H/01 – Strojní mechanik (ukončení: výuční list)
  • 23-55-H/01 – Klempíř (ukončení: výuční list)

Přijímací zkoušky se budou konat ze státních testů z jazyka českého a matematiky. K výsledkům celostátních testů dále bodově ohodnotíme studijní výsledky z matematiky, fyziky, českého a cizího jazyka za poslední 3 klasifikační období na ZŠ.

U oboru 23-45-L/02 Letecký mechanik, uveďte na přihlášce, které zaměření ŠVP jste zvolili, zda Technik letadel nebo Avionik.

Termín podání přihlášek je do 1. března 2022.

Kritéria přijetí

Způsob podání přihlášky ke vzdělávání a obecná pravidla přijímacího řízení »»