Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2021

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tyto obory:

  • 23-45-L/02 – Letecký mechanik, zaměření Technik letadel (ukončení: maturita)
  • 23-45-L/02 – Letecký mechanik, zaměření Avionik (ukončení: maturita)
  • 23-51-H/01 – Strojní mechanik (ukončení: výuční list)
  • 23-55-H/01 – Klempíř (ukončení: výuční list)

Přijímací zkoušky se budou konat ze státních testů z jazyka českého a matematiky. K výsledkům celostátních testů dále bodově ohodnotíme studijní výsledky z matematiky, fyziky, českého a cizího jazyka za poslední 3 klasifikační období na ZŠ.

U oboru 23-45-L/02 Letecký mechanik, uveďte na přihlášce, které zaměření ŠVP jste zvolili, zda Technik letadel nebo Avionik.

Termín podání přihlášek je do 1. března 2021.

Kritéria přijetí – aktualizováno dne 5. 3. 2021

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených je nižší, než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 23-45-L/02 Letecký mechanik – denní studium, rozhodl ředitel školy, dle vládních opatření, že písemné přijímací zkoušky se v letošním roce konat nebudou. Jako jediné kritérium pro posouzení přijetí zůstává hodnocení známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika za 7. a 8. ročník ZŠ.

Nově dle vládního nařízení můžeme oficiálně zveřejnit výsledky přijímacího řízení nejdříve 19.5.2021, zápisový lístek se tedy podává do 10 dnů od zveřejnění seznamů přijatých.

Způsob podání přihlášky ke vzdělávání a obecná pravidla přijímacího řízení »»

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2021/2022 se po 19.5.2021 dovíte na tomto odkazu