Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk.r. 2024/2025

Ředitel SŠL vyhlašuje 1. kolo PŘ pro následující obory:

  • 23-45-L/02 – Letecký mechanik – denní forma studia ukončená maturitní zkouškou – bude přijato 45 uchazečů
  • 23-51-H/01 – Strojní mechanik (ukončení: výuční list) – bude přijato 20 uchazečů
  • 23-55-H/01 – Klempíř (ukončení: výuční list) – bude přijato 15 uchazečů

Poznámka:
Obor 23-45-L/02 Letecký mechanik má dvě zaměření:  1)Technik údržby a 2)Avionik.
Pro přijímací řízení není nutné zaměření na přihlášce ke studiu uvádět. Jednotlivé zaměření si žáci zvolí až v průběhu studia 1. ročníku.

Kritéria přijímání do oborů vzdělání:

Způsob hodnocení uchazečů je uveden v kritériích přijímání do jednotlivých oborů.

Součástí přihlášky ke studiu musí být přiložen i doklad o zdravotní způsobilosti ke vzdělání daného oboru.

Pro splnění podmínek kritérií pro PŘ na SŠ letecké musí uchazeč k přihlášce ke studiu doložit výsledky vzdělání na ZŠ za poslední tři klasifikační období (tj. 1. a 2. pol. předposledního roku studia a 1. pol. posledního roku studia).

V případě uchazečů do učebního oboru, kteří neukončili základní vzdělání 9. třídou, je nutné doložit potvrzení o splnění povinné školní docházky.

Další informace k přijímacímu řízení jsou publikovány na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz. Doporučujeme tyto webové stránky sledovat, jejich obsah je průběžně aktualizován a doplňován.

Uchazeči, kteří budou mít zájem o internát, si můžou poslat on-line přihlášku k ubytování – odkaz «ubytování a jídelna».

Ke stažení:

  • Přihláška ke vzdělávání na SŠ v Excelu nebo v PDF
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v Excelu nebo v PDF
  • Hodnocení na vysvědčeních v Excelu nebo v PDF