Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se budou konat z jazyka českého a matematiky. K výsledkům celostátních testů dále bodově ohodnotíme  studijní výsledky z fyziky a cizího jazyka za poslední 3 klasifikační období na ZŠ.

Kritéria přijetí Technik letadel

Kritéria přijetí Mechanik letadel

Kritéria přijetí Klempíř letadel

V případě, že uchazeč nemá žádné zdravotní problémy, není třeba mít přihlášku ke studiu potvrzenou od lékaře. Potvrzení od lékaře budeme vyžadovat až na konci prvního ročníku, před nástupem na pracoviště leteckých firem. Teprve tehdy žáci navštíví lékaře (prohlídka je zpoplatněna).