Studijní obory

Naše škola nabízí dva maturitní obory a dva učební obory, všechny zaměřené na uplatnění absolventů v leteckém průmyslu.

ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR