E-learningové kurzy

Škola v rámci rozšiřování své působnosti vytváří vlastní e-learningové kurzy určené pro pracovníky v letectví.


Aktuálně probíhají on-line kurzy dalšího vzdělávání pro letecké mechaniky a administrativní pracovníky v letectví připravované díky projektu Další vzdělávání pracovníků leteckého průmyslu.

Velkou výhodou tohoto vzdělávacího modelu je časová a prostorová  nezávislost. Odpadá cestování a složité plánování, student si může připravené materiály procházet vlastním tempem dle svých časových možností. Zároveň ale nepřichází o interakci s vyučujícím ani ostatními studenty. V rámci kurzů má možnost komunikovat s ostatními a lektorem, od kterého také získává zpětnou vazbu na své studijní výsledky. Kurzy probíhají on-line v prostředí LMS Moodle.


Aktuální nabídka e-learningových kurzů:

Excel nejen na sčítání a dělení
Prezentace – moderní nástroj komunikace
Technologie oprav letadel
Lidský činitel
Letecká legislativa
Angličtina v letectví

Pokud máte zájem kurzy z naší nabídky absolvovat, kontaktujte nás