Technologie oprav letadel

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou účastníci dalšího vzdělávání v leteckých firmách a jejich dodavatelích, na pozicích od výrobních dělníků, až po manažery firem, vnitřních auditorů a vlastních školitelů. Kurz je určen rovněž pro absolventy strojních oborů bez leteckého zaměření, kteří se připravují na praxi v leteckém sektoru.

Cíle vzdělávacího modulu

Seznámení se se základními technologickými postupy oprav jednotlivých letadlových celků a systémů

Práce s leteckým materiálem a leteckými součástkami

Pravidelné prohlídky letadel

Rozdělení letadel

Opravy letadel – až po generální opravu

Opravy v polních podmínkách

Zápis prací do dokumentace

Uvolňování letadel do provozu po servisním zásahu

Obsah kurzu odpovídá obsahu výuky Technologie oprav letadel Střední školy letecké schválené agenturou EASA se sídlem v Bruselu a Úřadem civilního letectví ČR při Ministerstvu dopravy ČR. Plně pokrývá požadavky na znalosti zaměstnanců leteckých firem přímo pracujících s letadly. Tyto znalosti požaduje evropský předpis Part 66, který je součástí Nařízení komisaře ES 2042/2003.

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 50 hodin

 

Přihlásit se