Angličtina v letectví

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou účastníci dalšího vzdělávání v leteckých firmách a jejich dodavatelích, na pozicích od výrobních dělníků, až po manažery firem, vnitřních auditorů a vlastních školitelů. Kurz je určen rovněž pro absolventy strojních oborů bez leteckého zaměření, kteří se připravují na praxi v leteckém sektoru.

 

Cíle vzdělávacího modulu

Cílem vzdělávacího modulu je seznámit posluchače se základními anglickými pojmy ze stavby letadel a jejich provozu.

Mimo základní slovní zásobu odborných pojmů, budou posluchači seznamováni s odbornými částmi textu, ať už z technické dokumentace k letadlu, servisních manuálů, tak i odborných článků ze zahraničních časopisů.

Slovní zásoba bude procvičována na obrazové předloze, tj. na popisech označených částí obrázků aj. grafických předloh.

Výslovnost pojmů bude konzultována s odborníky z letecké praxe.

 

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 40 hodin

 

Přihlásit se