Lidský činitel

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou účastníci dalšího vzdělávání v leteckých firmách a jejich dodavatelích, na pozicích od výrobních dělníků, až po manažery firem, vnitřních auditorů a vlastních školitelů. Kurz je určen rovněž pro absolventy strojních oborů bez leteckého zaměření, kteří se připravují na praxi v leteckém sektoru.

Cíle vzdělávacího modulu

Seznámení se statistikou zavinění incidentů a leteckých nehod.

Dále bude věnována pozornost následujícím oblastem:

Lidská výkonnost a omezení

Lidské chyby a jejich příčiny

Letecké incidenty a nehody

Komunikace na pracovišti

Interní dokumentace, směrnice, předpisy

Pracovní prostředí

Sociální prostředí

 

Obsah kurzu odpovídá obsahu výuky Lidského činitele Střední školy letecké schválené agenturou EASA se sídlem v Bruselu a Úřadem civilního letectví ČR při Ministerstvu dopravy ČR. Plně pokrývá požadavky na znalosti zaměstnanců leteckých firem přímo pracujících s letadly. Tyto znalosti požaduje evropský předpis Part 66, který je součástí Nařízení komisaře ES 2042/2003.

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 30 hodin

 

Přihlásit se