Excel nejen na sčítání a dělení

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou účastníci dalšího vzdělávání v leteckých firmách a jejich dodavatelích, na pozicích od výrobních dělníků, až po manažery firem, vnitřních auditorů a vlastních školitelů. Kurz je určen rovněž pro absolventy strojních oborů bez leteckého zaměření, kteří se připravují na praxi v leteckém sektoru.

Cíle vzdělávacího modulu

Seznámí se se základními možnostmi použití tabulkového editoru Excel

Pochopí odlišnost práce s tabulkovým editorem od textového.

Seznámí se se základními funkcemi tabulkového editoru

Na základě řešených úloh pozná možnosti použití tabulkového editoru

Všechny úkoly si vyzkouší na připravených úkolech

Seznámí se s matematickými funkcemi

Pozná základní principy vytváření jednoduchých databázových úloh

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 40 hodin
Přihlásit se