Klempíř letadel – tříletý učební obor

Obor určený pro ty, kteří se domnívají, že maturitní studium by je velmi vyčerpalo a obávají se odborné náročnosti učebního oboru Mechanik letadel a přesto by u letadel pracovali. RVP: 23-55-H/01 Klempíř

Učební obor Klempíř letadel se od našich jiných dvou oborů liší v náročnosti obsahu jednotlivých předmětů a v absenci výuky elektroniky a elektrotechniky, aerodynamiky a pohonů letadel. Práce v odborném výcviku je organizována obdobně jako u studia Mechanika letadel.

V učebním oboru nabízíme:

Jediné studium se zaměřením na výrobu letadel v České republice. Studium obsahuje strojírenský základ s důrazem na klempířské činnosti.
Specifická forma studia spojení školy a velké letecké firmy umožňuje učit odborné předměty odborníky z leteckého průmyslu a zajistit odborný výcvik přímo na letadlech ve skutečném provozu.
Absolventi školy po dobu studia vykonávají praxi v leteckých firmách a tato jim pomůže se velmi rychle zaškolit na pracovní pozice ihned po škole.

Vyučované předměty:

Všeobecně vzdělávací:

český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, základy ekologie a chemie, práce s počítačem, …

Odborné předměty:

technická dokumentace (letecké předpisy), strojnictví, strojírenská technologie, klempířská technologie, technologie oprav letadel, letadla ….

Odborný výcvik:

1. rok ve vlastních dílnách školy, další 2 roky studia na 16 pracovištích školy v AIRCRAFT INDUSTRIES a jiných firmách.