Technik letadel – maturitní obor – dálková forma

Pro ty, kteří již pracují, nebo z nějakých jiných důvodů nemohou denně navštěvovat prezenční formu studia a chtějí získat odborné maturitní studium, nabízíme jedinečnou příležitost.

Nabízíme jako jediná škola pětileté studium Technika údržby letadel. Kdo již střední školu absolvoval (celou, nebo částečně), má možnost nastoupit ke studiu do vyššího ročníku, na základě doložených výsledků z předchozího studia střední školy, případně absolvováním rozdílových zkoušek.

Co Vám v rámci dálkového studia Technika letadel nabízíme?

– online samostudium, které si student organizuje podle časových možností; může studovat z pohodlí svého domova, v čase, který si sám si určuje

– online samostudium doplňují konzultace ve formě videokonference s vyučujícími, část konzultací proběhne při osobní přítomnosti žáka ve škole

– úspora času a nákladů (dojíždění do školy, ubytování, ztráta času v zaměstnání)

– možnost studia kdykoliv a kdekoliv, kde je připojení k internetu

– veškerý obsah učiva poskytne škola v systému Moodle

– škola poskytne přes 200 hodin konzultací ročně

– na přezkoušení do školy jen 2x ročně / předmět

– obsah učiva podle leteckého předpisu Part 66

– studium lze použít jako přípravu na licencované zkoušky leteckého personálu AML Part 66

– mimo maturitní studium lze ve škole získat průkaz Technika pro údržbu letadel kategorií A1, A2, A3, A4, B1 (drak, motor) v podkategoriích B1.1 – “turbínové” letouny, B1.2 – “pístové” letouny, B1.3 – “turbínové” vrtulníky, B1.4 – “pístové” vrtulníky, kategorii B3 – letouny do 2000 kg s pístovým motorem. Do studia je implementována i větší část studia kategorie B2 – Avionik, protože se dle předpisů EASA v mnohém překrývají

Specifická forma studia spojení školy a velké letecké firmy umožňuje učit odborné předměty odborníky z leteckého průmyslu, kteří často zastávají zodpovědné funkce ve vývoji, výrobě a servisu letadel a mohou tak bezprostředně přinášet do výuky poznatky z běžné praxe.

Výuka vychází z osnov maturitního oboru Letecký mechanik – RVP: 23-45-L/02 Letecký mechanik.

Školné:

Studium maturitního oboru “Technik letadel” formou dálkového studia je zpoplatněno ve výši 33.600 Kč/rok. Forma úhrady školného řešena ve smlouvě o studiu, případně je možno řešit dohodou.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
Všeobecně vzdělávací:
český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, základy ekologie a chemie, práce s počítačem, …

Odborné předměty:
technická dokumentace, letecká legislativa, strojnictví, strojírenská technologie, technická mechanika, elektrotechnika, elektronické systémy, technologie oprav letadel, letadla, letadlové pohonné jednotky, základy aerodynamiky, pístové motory, vrtule….

Odborný výcvik je řešen s každým žákem individuálně.