Mechanik letadel – tříletý učební obor

OBOR URČENÝ PRO TY, KTEŘÍ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE MATURITNÍ STUDIUM BY JE VELMI VYČERPALO. RVP: 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK

Ale přesto by rádi v rámci studia udělali pro své zájmy maximum. Učební obor Mechanik letadel učíme téměř shodně jak maturitní obor Letecký mechanik. Rozdíl je v náročnosti obsahu jednotlivých předmětů a v absenci výuky elektroniky u učebního oboru. Práce v odborném výcviku je organizována obdobně jako u studia maturitního. Obsah tohoto učebního oboru vychází z rámcového studijního plánu Strojní mechanik 23-55-H/01, který je upraven dle požadavků Evropské agentury EASA tak, aby absolventi splnili požadavek na mechanika letadel kategorie A

V učebním oboru nabízíme:

Studium se zaměřením na výrobu letadel, se schválením Úřadu civilního letectví České republiky. Samozřejmostí je všeobecný strojírenský základ pro nejširší uplatnitelnost v praxi.

Oprávnění pro absolventy k práci na největších dopravních letadlech ihned po škole i v zemích Evropské unie.

Možnost získání průkazu Technika pro údržbu letadel třídy A (traťová údržba) velkých civilních letadel.

Specifická forma studia spojení školy a velké letecké firmy umožňuje učit odborné předměty odborníky z leteckého průmyslu a zajistit odborný výcvik přímo na letadlech ve skutečném provozu.

Znalosti téměř všech předmětů ověřuje Úřad civilního letectví ČR.

Absolventi školy mají za dobu studia uznanou praxi a nemusí tak po škole pracovat na méně významných pracovních zařazeních. Tato praxe je bezpodmínečně nutná pro získání dalších leteckých oprávnění.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY:

Všeobecně vzdělávací:

český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, základy ekologie a chemie, práce s počítačem, …
Odborné předměty:

technická dokumentace (letecké předpisy), strojnictví, strojírenská technologie, elektrotechnika, technologie oprav letadel, letadla, letadlové pohonné jednotky, základy aerodynamiky, pístové motory, vrtule….
Odborný výcvik:

1. rok ve vlastních dílnách školy, další 2 roky studia na 16 pracovištích školy v AIRCRAFT INDUSTRIES a jiných firmách.