Technik letadel – čtyřletý maturitní obor

Pro ty, co hledají maturitní obor a současně chtějí studovat svého koníčka, nabízíme jedinečnou příležitost.

Kde se můžete dovědět více o letadlech, než ve škole, která sídlí přímo v centru největšího výrobce letadel, kde všechny odborné předměty učí vysokoškolští odborníci z letecké firmy, a kde žáci stráví v dílnách školy pouze jeden rok a pak se střídají na pracovištích leteckých firem? Odpovězme upřímně: nikde.

Samozřejmě musíme dodat, že náš počin – učit letecké mechaniky v letecké firmě leteckými odborníky, má velmi pozitivní dopad na všechny naše budoucí absolventy. Úřad civilního letectví ČR souhlasil se zařazením naší organizace mezi ostatní výcvikové organizace EU. Tím je studium na naší škole uznáno na stejné úrovni jako ve kterékoli jiné organizaci v EU.

Co Vám v rámci oboru nabízíme?

  • Maturitní letecké studium se schválením Úřadu civilního letectví České republiky.
  • Možnost získání průkazu Technika pro údržbu letadel kategorií A1, A2, A3, A4, B1 (drak, motor) v podkategoriích B1.1 – “turbínové” letouny, B1.2 – “pístové” letouny, B1.3 – “turbínové” vrtulníky, B1.4 – “pístové” vrtulníky, kategorii B3 – letouny do 2000 kg s pístovým motorem. Do studia je implementována i větší část studia kategorie B2 – Avionik, protože se dle předpisů EASA v mnohém překrývají.
  • Odborné zaměření studia je drak/motor letadel.

Specifická forma studia spojení školy a velké letecké firmy umožňuje učit odborné předměty odborníky z leteckého průmyslu, kteří často zastávají zodpovědné funkce ve vývoji, výrobě a servisu letadel a mohou tak bezprostředně přinášet do výuky poznatky z běžné praxe.

Výuka v reálném provozu letecké firmy na letadlech všech kategorií. Výuka není na maketách nebo vyřazených letadlech, ale na letadlech, které jsou v běžném leteckém provozu. Odborný výcvik je smluvně zajištěn u téměř 30 leteckých firem v ČR, včetně Armády ČR.

Pro uznání studia ale Úřad civilního letectví ČR ověřuje získané znalosti téměř všech předmětů formou testů.

Výuka vychází z osnov maturitního oboru Letecký mechanik – RVP: 23-45-L/02 Letecký mechanik. Oproti studiu oboru Avionik je dán větší důraz na pohonné jednotky letadel. Obě studia se liší ve 3. a 4. ročníku.

Školné:

Studium maturitního oboru “Technik letadel” formou denního studia je zpoplatněno ve výši 7200 Kč/rok. Při jiné formě studia než denní, se školné řeší individuálně. Forma úhrady školného řešena ve smlouvě o studiu, případně je možno řešit dohodou.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
Všeobecně vzdělávací:
český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, základy ekologie a chemie, práce s počítačem, …

Odborné předměty:
technická dokumentace, letecká legislativa, strojnictví, strojírenská technologie, technická mechanika, elektrotechnika, elektronické systémy, technologie oprav letadel, letadla, letadlové pohonné jednotky, základy aerodynamiky, pístové motory, vrtule….

Odborný výcvik:
1. rok ve vlastních dílnách školy, další 3 roky studia na 16 pracovištích školy v AIRCRAFT INDUSTRIES a jiných firmách.

Poměr teorie/odborný výcvik = 7 / 3