Kategorie archivu: DŮLEŽITÉ

Školní zájmové kroužky

Střední škola letecká vypsala pro školní rok 2016/2017 tyto zájmové kroužky:
  • Sportovní kroužek
  • Modelářský kroužek
  • Ruský jazyk

Prosíme a doporučujeme aspoň jeden si vybrat. Vybrané kroužky zakroužkujte a přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli, který vám sdělí i bližší informace.

 ...
Celý článek

Seznamovací kurz 2016

        Termín kurzu:           st 24. 8. – so 27. 8. 2016 Zahájení kurzu:         vlakové nádraží Veselí nad Moravou – st 24. 8. 2016 – 13 hodin Ukončení kurzu:       vlakové nádraží Veselí nad Moravou – so 27. 8. 2016 – 11:20 hodin Vedoucí kurzu:         p. Karel Garžík (mistr Odborného výcviku) – tel. 602 503 536 Cena:                          Kč 1 300,- (hrazeno na místě)   Co si...
Celý článek

Úhrada obědů ve školním roce 2016/2017

Vážení rodiče,

 dovolujeme si podat Vám informaci o způsobu úhrady obědů ve školním roce 2016/2017.

  • Jednorázová záloha Kč 1 000,- do 31. 7. 2016
  • Měsíční platby během školního roku budou hrazeny inkasem k 25. v měsíci následujícím po odebrání stravenek

Záloha bude zúčtována na konci školního roku, tj. započtena s odebranými stravenkami za červen 2017. Přeplatky...

Celý článek

Zkoušky na doplnění klasifikace – “N” – za 1. i 2. pololetí 2015/2016

Zkoušky proběhnou formou písemného testu (45 min) ve dnech 1. 7., 7. a 8. 7. 2016. V případě zameškaného velkého počtu hodin z Odborného výcviku proběhne doplnění dne 1. 7., 7. a 8. 7., popřípadě 8. – 12. 8. 2016.

Jmenné seznamy s harmonogramem jednotlivých zkoušek a rozpisem hodin OV budou zveřejněny na nástěnce nejpozději v úterý 28. 6. 2016 (po klasifikační poradě).

Poplatek za doplnění klasifikace...

Celý článek