Monthly Archives: Červen 2017

Kurz M7 dle Part 66 – 3.7.2017 od 8:00

Pro zájemce kurzu z modulu 7 dle Part 66 vyhlašujeme termín v pondělí 3. 7. 2017 od 8:00hod . Je určen pro veřejnost. Délka výuky je 7h, po výuce proběhne test. Přihlášky vyplňujte prosím nejpozději do úterý 28. 6. 2017 do 24:00h. Pozdější přihlášky již nebudou akceptované. Noví účastníci: Ti, kteří v naší organizaci ještě nejsou registrovaní,...
Celý článek

Komisionální zkoušky za 1. pololetí 2016/2017

Od čtvrtku 15. 6 do úterý 20. 6. 2017 proběhne písemné přezkoušení žáků, kteří byli v 1. pololetí hodnoceni známkou "5". Dle výsledků písemného přezkoušení proběhne následně komisionální ústní dozkoušení v týdnu od 19. června 2017.   Harmonogram písemného přezkoušení je vyvěšen na nástěnce ve škole....
Celý článek