Monthly Archives: Červen 2016

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

V reprezentativních prostorách Panského dvora v Kunovicích se dne 27. května 2016 uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům studia Technik letadel za účasti starostky obce Kunovice Mgr. Ivany Majíčkové, vedení školy, učitelů, ale především rodičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů úspěšných studentů.

Srdečně blahopřejeme a přejeme život plný šťastných cest a dobrých přistání.

...
Celý článek

Úhrada obědů ve školním roce 2016/2017

Vážení rodiče,

 dovolujeme si podat Vám informaci o způsobu úhrady obědů ve školním roce 2016/2017.

  • Jednorázová záloha Kč 1 000,- do 31. 7. 2016
  • Měsíční platby během školního roku budou hrazeny inkasem k 25. v měsíci následujícím po odebrání stravenek

Záloha bude zúčtována na konci školního roku, tj. započtena s odebranými stravenkami za červen 2017. Přeplatky...

Celý článek

Tradice lítání žáků z Kunovic pokračuje

Tak jako každý rok od vzniku Střední školy letecké, tak i letos se ve čtvrtek 26. 5. 2016 všichni noví žáci školy podívali na město Kunovice hodně z patra. Škola pro ně připravila tradiční akci pro první ročníky – lítání v bezmotorovém letadle. Tak jako všichni jejich předchůdci, i oni si vyzkoušejí let...

Celý článek

historicko-odborná exkurze 3.T – PRAHA

Ve dnech 18. – 20. 5. 2016 jsme se zúčastnili výletu do Prahy.  Po ubytování v AZ Hostelu u Václavského náměstí jsme se vydali společně navštívit Národní technické muzeum. Po zajímavé prohlídce jsme se přesunuli k Petřínské rozhledně, ke které jsme se nechali vyvézt lanovkou. Vyšlapat 299 schodů na vrchol rozhledny bylo pro mnohé náročné,...

Celý článek

exkurze v Leteckém muzeu v Kunovicích

V pátek 20. května vyrazili studenti prvních ročníků na exkurzi do Leteckého muzea v Kunovicích shlédnout stroje, jež mají svůj nejlepší čas dávno za sebou. Studenti svůj zájem o letouny nepopřeli a u vystavovaných modelů prozkoumali kdejaký díl, ke kterému bylo možné se dostat. Největší zájem vzbudil letoun L-610, stroj vyrobený v leteckých závodech v Kunovicích,...

Celý článek

sportovní den

Ve středu 18. května 2016 jsme zorganizovali již třetí sportovní den v tomto školním roce. Náplní sportovního dne byl tentokrát volejbal a malá kopaná. Volejbal žáci odehráli v Areálu Jízdy králů a fotbal na městském fotbalovém stadionu v Kunovicích.

Volejbal ovládl zcela jednoznačně tým VSC Padalíci (3. M). Ti si hravě poradili s týmem prvních ročníků...

Celý článek

environmentální výchova a vzdělávání v praxi

V rámci aplikace teoretických poznatků předmětu ekologie do praxe jsme ve čtvrtek  19. května za krásného slunečného počasí vyrazili na jarní úklid Kunovského lesa a následnou exkurzi do čistírny odpadních vod v Uherském Hradišti. Do této ekologické akce se zapojili studenti prvních ročníků.

Jarní úklid Kunovského lesa jsme směřovali především do oblasti lesoparku, dětského...

Celý článek

Zkoušky na doplnění klasifikace – “N” – za 1. i 2. pololetí 2015/2016

Zkoušky proběhnou formou písemného testu (45 min) ve dnech 1. 7., 7. a 8. 7. 2016. V případě zameškaného velkého počtu hodin z Odborného výcviku proběhne doplnění dne 1. 7., 7. a 8. 7., popřípadě 8. – 12. 8. 2016.

Jmenné seznamy s harmonogramem jednotlivých zkoušek a rozpisem hodin OV budou zveřejněny na nástěnce nejpozději v úterý 28. 6. 2016 (po klasifikační poradě).

Poplatek za doplnění klasifikace...

Celý článek

Modul 15 – 17.6.2016 od 9:00-15:00h+ test od 15:00h

Oznamujeme další termín kurzů a zkoušek pro získání licence AML Part 66 v naší výcvikové organizaci AIRCRAFT TRAINING CENTRE č. CZ.147.027 pod Střední školou leteckou: Modul 15 Kurz: Pátek 17. 6. 2016 od 9:00 do 15:00 hod. Zkouška: 17. 6. 2016 od 15:00 do 18:00 hod. (i pro ty, co nechtějí absolvovat kurz) Přihlášku vyplňte nejpozději do středy 15. 6. 2016 24:00...
Celý článek