Monthly Archives: Červen 2020

Předávání vysvědčení ve školním roce 2019/2020

Milí žáci, Konec roku se blíží a s tím jsou spojeny některé důležité organizační záležitosti. Přesné datum předání vysvědčení je 30.6. 2020 od 8:00 individuálním způsobem u svých třídních vyučujících. Avšak je důležité v tento den vyřešit následující: 1) Vrátit nevyužité stravenky (týká se pouze končících studentů, ostatní uplatní stravenky...
Celý článek

Zkoušky pátek 3. 7. 2020

Na pátek 3.7.2020, v čase od 8:00 do 13:00 hodin vyhlašujeme zkouškový termín z modulů Part66. Je možno přijet na zkoušky lib. modulu kategorie A, B1, B2. Pro testy kategorie B3 nebo libovolné podkategorie B2 je třeba telefonická domluva předem. Přihlášku vyplňte nejpozději do čtvrtka 2.7.2020 do 9:00 hodin. Přihláška podaná po tomto termínu již...
Celý článek

Přijímací řízení 2020 – maturitní obor

Přehled přijatých/nepřijatých uchazečů: 23-45-L/02 Letecký mechanik - přijatí 23-45-L/02 Letecký mechanik - nepřijatí Tiskopis ke stažení - Žádost o přehodnocení rozhodnutí DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode...
Celý článek