Monthly Archives: Březen 2020

Dílny pro ZŠ

Zaujmout, naučit, pobavit a v konečném důsledku i představit zajímavou práci leteckého technika žákům základních škol je smyslem projektu „IKAP“ realizovaného na naší škole. „Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a...
Celý článek

Mimořádná opatření proti šíření COVID-19

Sdělení pro žáky a zákonné zástupce: Škola intenzívně připravuje studijní materiály v elektronické verzi. Výuka bude provizorně vedena formou samostudia žáků pomocí školních materiálů v e-learningových kurzech školy. Každý žák se povinně přihlásí do e-learningového systému školy (vstup přes web školy www.ssletecka.com – volba e-learning). Po otevření systému moodle žák zadá své přihlašovací údaje v pravém horním rohu...
Celý článek

Aktuální informace COVID-19

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března 2020 Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území české republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně...
Celý článek

Ředitelské volno – COVID-19

Informace pro žáky a zákonné zástupce Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje žádáme všechny žáky školy, nebo jejich zákonné zástupce, aby v případě, že v posledním období, zejména v průběhu jarních prázdnin, pobývali na území Itálie, tuto skutečnost neprodleně škole oznámili (e-mail: skola@ssletecka.com, tel. 724 358 546). Dále žádáme, aby tito žáci zůstali z preventivních důvodů po dobu...
Celý článek