Monthly Archives: Červenec 2017

Komisionální zkoušky za 2. pololetí 2016/2017

V pondělí 28. 8.  a úterý 29. 8. 2017 proběhnou přezkoušení žáků, kteří byli ve 2. pololetí hodnoceni známkou "5". Přezkoušení bude mít dvě části - písemná část začíná v 7:45 h a ústní v 10 h. Pozvánky byly žákům již rozeslány.  ...
Celý článek

Úhrada obědů ve školním roce 2017/2018

Vážení rodiče, dovolujeme si podat Vám informaci o způsobu úhrady obědů ve školním roce 2017/2018.
  • Jednorázová zúčtovatelná záloha Kč 1 000,- do 31. 7. 2017
  • Měsíční platby během školního roku budou hrazeny inkasem k 25. v měsíci následujícím po odebrání stravenek
Podrobnější informace zde ......
Celý článek