fond sidus

Již druhým rokem se naše škola zúčastnila veřejné sbírky Fondu Sidus. Nelehkého úkolu prodat výrobky, a tím podpořit fond, se ujali studenti 2. T: Richard ŠEVČÍK, Martin ROZEHNAL, Václav CVACH.

Díky Vaší štědrosti za chvíli neměli co prodávat a Fond Sidus jste podpořili vybranou částkou 2 763 Kč.

Všem, kteří jste přispěli, a jmenovaným studentům patří srdečné díky.