stužkovací večírek 4.T

Poslední rok studia na střední škole je spojen s jedním zásadním okamžikem, kdy se studenti stávají maturanty. Děje se tak na dlouho očekávaném formálním setkání maturitní třídy s učiteli na stužkovacím večírku.

V letošním školním roce měla na starosti organizaci stužkovacího večírku třída paní učitelky Mgr. Gerstbergerové. Studenti se této organizace zhostili velmi dobře a již na začátku překvapili učitele milým a krásným dárkem v podobě tekuté medicíny. Úvodní slovo nemohlo patřit nikomu jinému než třídní učitelce, která zavzpomínala na společně prožité chvíle, na chvíle strávené s výjimečnou partou lidí, která vyniká mírným odporem ke studiu, ale o to více ho nahrazuje svou lidskou stránkou. Po chvílích naplněných emocemi a vzpomínáním přišel čas na povinnosti v podobě samotného stužkování. Devatenáct posledních mohykánů, kteří prošli nástrahami kantorů až do čtvrtého ročníku, netrpělivě čekalo na dlouho očekávanou chvíli, kdy klopu obleku bude zdobit stužka. Tímto byl proces pasování do stavu maturantského ukončen a naši maturanti naložili na svá bedra zodpovědnost v podobě pilné a soustavné přípravy na závěrečnou zkoušku dospělosti.

Stužkováním byla formální část večírku ukončená a její další část byla již v režii maturantů. Ti se pak snažili všemožným způsobem vrátit svým oblíbeným učitelům úskalí, která pro ně v průběhu studia přichystali. Po krátkém zhlédnutí fotek z dob studia přišli na řadu učitelé, kteří měli předvést své znalosti z oblasti letecké problematiky. Nutno podotknout, že mezery ve znalostech byly, o to více se projevila kreativita. Testování zručnosti učitelů při manuální práci dopadlo v některých případech přinejmenším prapodivně, kdy tvořivost přecházela spíše v chaos.

V příjemné, přátelské atmosféře čas plynul jako voda. S přicházející půlnocí učitelé usoudili, že je pravý čas opustit naše milé maturanty. Ti se dále věnovali zábavě, již bez pedagogického dozoru 🙂