Taneční žáků druhých ročníků

Žáci druhých ročníků se velmi rádi a v hojném počtu zúčastňují kurzů tance. Zvýšený zájem o taneční má své opodstatněné důvody. Naše škola má totiž jednu malou nevýhodu a to v počtu dívek. Tři děvčata na 160 chlapců není mnoho. Když pak chlapci chtějí navázat kontakt s něžnějším pohlavím, tak jim nezbývá nic jiného než vyrazit do světa. Jednou z možností, kde na dívky narazit jsou taneční kurzy. Při nich naši chlapci bez ostychu a bázně navazují vztahy s děvčaty a s noblesou jim vlastní se stávají tanečními mistry. 8 ledna v tomto roce proběhla závěrečná prodloužená, která byla poslední tečkou v kurzech tance.