zkoušky na doplnění klasifikace

Od středy 2. 3. 2016 probíhají zkoušky na doplnění klasifikace žáků, kteří nebyli za 1. pololetí 15/16 z některého předmětu klasifikováni.

Další stanovené termíny jsou pátek 4. 3., středa 9. 3., pátek 11. 3., pátek 18. 3. a středa 23. 3. 2016. Jmenný seznam žáků s přidělenými termíny je k dispozici na nástěnce ve škole.

V případě neúčasti bude další termín v měsíci ČERVENCI ! ! !

Poplatek za doplnění klasifikace činí Kč 300,- za každou zkoušku a MUSÍ být uhrazen před vykonáním zkoušky.

Žáci, jejichž absence byla způsobena dlouhodobou nemocí, mohou písemně požádat o prominutí poplatku. Žádost musí být doložena lékařským potvrzením a doporučením třídního učitele.

Zameškané hodiny Odborného výcviku si žáci odpracují v měsíci červenci.