lyžařský výcvikový kurz 2016

V pondělí 15. února vyrazilo 35 studentů především z prvních ročníků na lyžařský kurz směr Jeseník, kde se nám na šest dní stala domovem chata Stará škola v Kunčicích. Již cestu na kurz pojímáme jako prožitek, a proto vyrážíme vlakem. Možná je tento druh dopravy mírně náročnější a méně pohodlný, ale stejně tak má své kouzlo. Nikdy nevíme, jestli přijedeme nebo ne, zda budeme všichni, nebo nastanou po cestě neočekávané ztráty v počtu studentů, jestli se setkáme se svými zavazadly, a navíc si uděláme krásnou rozcvičku během ze schodů a do schodů a z perónu na perón. V letošním roce jsme všechny nástrahy cesty zvládli bez úhony a po ubytování jsme mohli vyrazit na svah.

První den má jasná pravidla v podobě rozdělení studentů do družstev, dle jejich individuálních lyžařských schopností na lyžaře, na ty co si myslí, že umí lyžovat, na nelyžaře a na snowboardisty. Svou první jízdu si užívalo především třetí družstvo, které si svůj pobyt na svahu v podobě jedné jízdy protáhlo na krásné dvě a půl hodiny. A jak to vypadalo na svahu v průběhu celého týdne? První skupina bez bázně a hany testovala svou maximální rychlost z kopce dolů a ojediněle padala. Druhá skupina zkoušela hrany svých lyží, co všechno snesou a přitom často padala. Třetí skupina zkoušela kvalitu sněhu v poloze ležmo a občas stála i na nohou. Co by to však bylo za kurz, kdybychom i z posledního nelyžaře neudělali lyžaře svištícího z kopce.

Přes četné pády, kotrmelce a jiné složité gymnastické prvky, které někteří studenti na svahu předváděli, nedošlo k žádnému zranění, což lze rovněž považovat za úspěch. A krom jediného maroda nám všem bylo v průběhu kurzu dobře.

Video z lyžáku na youtube.