Školní zájmové kroužky

Střední škola letecká vypsala pro školní rok 2016/2017 tyto zájmové kroužky:

  • Sportovní kroužek
  • Modelářský kroužek
  • Ruský jazyk

Prosíme a doporučujeme aspoň jeden si vybrat. Vybrané kroužky zakroužkujte a přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli, který vám sdělí i bližší informace.