Adrenalinové odpoledne na bojišti

V rámci mimoškolních aktivit zaměřených na podporu aktivního trávení volného času uspořádala škola pro studenty paintballový turnaj v Holešově. Paintball je u mladých lidí velmi populární hrou a proto není divu, že 20 míst, která škola studentům nabídla, byla brzy obsazena. Ve čtvrtek 3. 11. 2016 jsme vyrazili do Holešova na hřiště Airsoft City Holešov. Tři hodiny pak patřily přestřelkám mezi dvěma družstvy.