Stužkovací večírek třídy 4. T

Poslední rok studia na střední škole je spojen s jedním zásadním okamžikem, kdy se studenti stávají maturanty. Děje se tak na dlouho očekávaném formálním setkání maturitní třídy s učiteli, na stužkovacím večírku.
V letošním školním roce měla na starosti organizaci třída pana učitele Garžíka. Celkem pokleklo před svého třídního učitele 21 studentů, kteří přijetím stužky uložili na své břímě povinnosti v podobě dlouhodobé a poctivé přípravy k závěrečné maturitní zkoušce.