Modelářský košt 2016

Výstava plastikových modelů a soutěž žákovských modelářů „Modelářský košt“ proběhl v sobotu 3. prosince 2016 v Uherském Hradišti na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické. Studenti Střední školy letecké v Kunovicích modelářskou soutěž pravidelně navštěvují a v kategorii plastikových a papírových modelů vystavují své výrobky. Šikovnost a zručnost našich studentů je vysoko hodnocena odbornou porotou a zhotovené výrobky patří mezi ty nejzdařilejší. Výhodou je nám i modelářský kroužek, který provozuje Střední škola letecká a ve kterém studenti zhotovují modely pod vedením zkušených mistrů odborného výcviku. Výrobky našich studentů pak patřily v soutěži k těm nejzdařilejším. Jakub Štoler získal dvě první místa v kategorii automobily 1:72 a diorámata. Jedno druhé místo získal Martin Gabriel v kategorii automobily 1:72. Na třetím místě se umístili Marek Šimon v kategorii letadla 1:72 a Michael Šach v kategorii vozidla 1:35.