Mikulášská nadílka

V pondělí 5. prosince navštívil Mikuláš Střední školu leteckou v Kunovicích. Mikuláš, čert a anděl s patřičně plným košíkem sladkostí celé dopoledne odměňovali pilné studenty. Ne pro všechny však byla připravena odměna. Čertova „Kniha hříchů“ skrývala pár jmen výtečníků, kteří si sladkosti nezasloužili a místo toho pro ně čert připravil malou hromádku uhlí. Ze školy pak vyrazil Mikuláš do Letu, potěšit zaměstnance, jež jsou našim studentům spolupracovníky a vedoucími ve chvílích odborné praxe. Zaměstnanci byli návštěvou Mikuláše potěšeni a anděl s čertem své nohy nešetřili a kde mohli, nechali malou hromádku sladkostí a oříšků.

img_7116