Školní klub

22. 12. 2016 proběhlo slavnostní otevření školního klubu Střední školy letecké. Klub si studenti sami navrhli a posléze i vybudovali. Takřka dva měsíce se scházeli po výuce a ve svém volném čase přetvářeli nevzhledný sklad v místo, kde by trávili svůj volný čas. Veškeré práce se studentům podařily dokončit před Vánoci. Ti nejpilnější pak mohli trávit předvánoční čas v novém školním klubu. Odměnou jim bylo slavnostní pohoštění, které pro ně připravili jejich vyučující.