Zkoušky na doplnění klasifikace – “N” – za 1. pololetí 16/17

Zkoušky proběhnou formou písemného testu (45 min) ve dnech 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. a 31. 3. 2017. Začátek je vždy ve 13 hodin.

Přezkoušení z Tělesné výchovy proběhne v rámci Sportovních her v tělocvičně ZŠ Na Pálenici ve středu 1. 3. 2017 v 16h.

V případě zameškaného velkého počtu hodin z Odborného výcviku proběhne doplnění v červenci 2017.

Jmenné seznamy s harmonogramem jednotlivých zkoušek jsou zveřejněny na nástěnce ve škole.

Poplatek za doplnění klasifikace činí Kč 300,- za každou zkoušku a MUSÍ být uhrazen před vykonáním zkoušky.

Žáci, kteří se domnívají, že jejichž absence byla způsobena dlouhodobou nemocí, mohou písemně požádat o prominutí poplatku. Žádost o prominutí musí být doložena lékařským potvrzením (je již na založené omluvence) a doporučením třídního učitele. Kompletní žádost musí být na sekretariát školy doručena nejpozději do 28. 2. 2017.

V případě neúčasti bude žák nadále „neklasifikován“ a zkoušku na doplnění klasifikace absolvuje v měsíci červenci 2017.