přijímací zkoušky 2018

  1. termín – 12. dubna 2018
  2. termín – 16. dubna 2018

Uchazečům byly odeslány pozvánky na jednotné přijímací zkoušky z MA a ČJL.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. 🙂

 

Uchazeči, kteří se hlásí na maturitní obor, absolvují v rámci přijímacího řízení jednotné přijímací testy z matematiky a jazyka českého a literatury. Písemné testy proběhnou v termínech 12. a 16. dubna na středních školách uvedených podle pořadí na přihlášce. Pro testy psané na naší škole obdrží uchazeči písemnou pozvánku poštou. Po napsání testů, budou tyto testy odeslány společnosti CERMAT, která je opraví a sdělí školám výsledky.

Pro cizince není písemný test z jazyka českého a literatury povinný, ale pouze tehdy, pokud o výjimku požádají! Tito uchazeči pak absolvují pouze pohovor u přijímacího řízení s cílem zjistit, nakolik jsou schopni porozumět českému jazyku. Pokud o výjimku z psaní testu z ČJL nepožádá, musí test povinně psát.


Co bude dál…?

SŠ letecká k výsledkům testů připočte hodnocení známek ze základní školy z předmětů matematika, fyzika, cizí a český jazyk. Z takto vytvořeného hodnocení se sestaví pořadí uchazečů a ředitel školy určí počet přijatých.

Aby mohl být uchazeč ke studiu přijatý, musí se zúčastnit i druhé části přijímacího řízení, na kterou bude opět písemně pozván. Zde obdrží rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu. U uchazečů, kteří se mezi přijaté nedostali, může proběhnout pohovor o jejich zájmu o studium, případně možnosti odvolání.

Doporučujeme si s sebou již přinést zápisový lístek.