Ředitelské volno – COVID-19

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje žádáme všechny žáky školy, nebo jejich zákonné zástupce, aby v případě, že v posledním období, zejména v průběhu jarních prázdnin, pobývali na území Itálie, tuto skutečnost neprodleně škole oznámili (e-mail: skola@ssletecka.com, tel. 724 358 546). Dále žádáme, aby tito žáci zůstali z preventivních důvodů po dobu 14 dnů v domácí karanténě (režimu domácí výuky, tzn. škola bude tyto žáky individuálně kontaktovat).

V případě zdravotních komplikací doporučujeme kontaktovat svého lékaře a řídit se pokynů příslušné hygienické stanice.

Na pondělí 9. března 2020 vyhlašuje ředitel “ředitelské volno”.

V případě, že se situace nezmění, vyučování začne v úterý 10.3. dle platného rozvrhu.

O dalším postupu školy ve vztahu k nákaze “COVID-19” budete informováni průběžně na webových stránkách školy www.ssletecka.com.

Sdělení KHS ze dne 6.3.2020:

V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách

(www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.

Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.