Mimořádná opatření proti šíření COVID-19

Sdělení pro žáky a zákonné zástupce:

Škola intenzívně připravuje studijní materiály v elektronické verzi. Výuka bude provizorně vedena formou samostudia žáků pomocí školních materiálů v e-learningových kurzech školy. Každý žák se povinně přihlásí do e-learningového systému školy (vstup přes web školy www.ssletecka.com – volba e-learning).

Po otevření systému moodle žák zadá své přihlašovací údaje v pravém horním rohu stránky. Někteří žáci již přístup mají, nově přidaní použijí své příjmení (bez diakritiky a malými písmeny) jako přihlašovací jméno a jako heslo použijí své 4-místné evidenční číslo žáka školy (je uvedeno na průkazce ke vstupu, používá se i jako var. symbol při platbách). Pokud systém vstupní údaje odmítne, přidá žák ke svému příjmení dvě písmena jména (např. Prokop David se přihlásí jako prokopda) – jedná se asi o 6 žáků školy.

V systému moodle najde žák Střední školu leteckou a po otevření odkazu použije odkaz na šk.r. 2019/2020, poté Výuka a dále pak předmět výuky a třídu.

Zde již budou přidávány kapitoly učiva, které prostuduje. V následujících dnech bude učivo přibývat a rovněž zde budou přidávány i kontrolní otázky a testy pro samostatné ověřování znalostí. Ke každé kapitole mohou být přidány i požadavky vyučujícího k dalším požadovaným úkolům.

Ke každému předmětu bude přidána možnost i komunikace formou skupinového Fóra, kde každý může napsat nějaký dotaz, nebo si zobrazit všechny dotazy a odpovědi. Fórum bude řídit učitel daného předmětu.

Klasifikace za II. pololetí bude uzavřena po návratu žáků do školy a jejich přezkoušením (samozřejmě po předchozím zopakování základů učiva).

Je třeba brát na vědomí, že žáci jsou nyní stále ve výuce. Nejsou vyhlášeny prázdniny ani ředitelské volno. Proto považujeme aktivitu žáků v e-learningu za povinnou a jednotliví vyučující budou sledovat i aktivity žáků ve výše uvedených kurzech. Je třeba počítat, že samostudiu by se měli žáci věnovat několik hodin denně.

Mějte prosím ohled na to, že e-lerningovou výuku zprovozňujeme za pochodu, pracujeme na ní celé dny a že může trpět i některými nedostatky, či chybami. Rovněž tak i skutečnost, že učivo bude přidáváno postupně.

V případě, že někdo bude mít problém s přihlášením do kurzů, neprodleně informujte školu – 572 81 8201, nebo přímo pana ing. Bittnera na čísle 572 81 8204.