Dílny pro ZŠ

Zaujmout, naučit, pobavit a v konečném důsledku i představit zajímavou práci leteckého technika žákům základních škol je smyslem projektu „IKAP“ realizovaného na naší škole.
„Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“