COVID-19 – návrat žáků do škol po jednání vlády.

A máme tady novinky k návratu do škol po jednání vlády:

1. V pondělí 11. května se vracejí do škol studenti závěrečných ročníků, aby se připravili na maturitní a závěrečné zkoušky!
2. Maturity a závěrečné zkoušky budou nejdříve 1. června – přesné termíny budou stanoveny.
3. Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v průběhu června – přesné termíny budou stanoveny.
4. Studenti ostatních ročníků v tomto školním roce už na běžnou prezenční výuku pravděpodobně nenastoupí – od června se však mohou ve škole účastnit třídnických hodin, konzultací a občasných vzdělávacích aktivit.

Všechny uvedené informace se opírají o rozhodnutí Vlády ČR a mohou se ještě s ohledem na vývoj epidemiologické situace měnit! Celou situaci pro Vás sledujeme a aktuality Vám zde budeme pravidelně sdílet