Organizace ukončování šk.r. 2019/2020

11. – 12.5. Konzultační dny k ZZ a MZ tříd 3.M a 4.T

18. – 19.5. Konzultační dny k ZZ a MZ tříd 3.M a 4.T

25. – 26.5. Konzultační dny k ZZ a MZ tříd 3.M a 4.T

27.5. Ukončení klasifikace 3.M + 4.T

1.6. MZ – Didaktický test AJ + Ma

2.6. MZ – Didaktický test ČJ

3.6. MZ – Didaktický test Ma+

4.6. ZZ – Písemné ZZ

8.6. Písemné přijímací zkoušky

9. – 11.6. MZ – Praktická zk + Obhajoba MP

15. – 18.6. ZZ – Praktická ZZ

19.6. ZZ – Ústní ZZ

22.6. Ukončení klasifikace 1. – 3. ročníku

23.6. Písemné přij. zk. – náhradní termín

24. – 26.6. MZ – Ústní MZ

29.6. Tisk vysvědčení 1. – 3. roč