Přijímací řízení 2020 – maturitní obor

Přehled přijatých/nepřijatých uchazečů:

23-45-L/02 Letecký mechanik – přijatí

23-45-L/02 Letecký mechanik – nepřijatí

Tiskopis ke stažení – Žádost o přehodnocení rozhodnutí

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Žádáme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem studovat na naší škole, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: skola@ssletecka.com nebo na tel. č. 572 818 201.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána doporučeně poštou. Proti tomuto rozhodnutí je možné zaslat žádost o přehodnocení rozhodnutí a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.