Přihlášky na ubytování do domova mládeže

POZOR DŮLEŽITÉ!

Žádáme naše současné studenty, kteří budou mít zájem o ubytování na internátu i příští školní rok, aby neprodleně zaslali přihlášku přímo paní Žákové. Tiskopis a kontakt naleznete na webu https://www.sosgsm.cz/domov-mladeze. Pozdějším přihláškám by z důvodu zaplnění kapacity nemuselo být vyhověno.