Předávání vysvědčení ve školním roce 2019/2020

Milí žáci,
Konec roku se blíží a s tím jsou spojeny některé důležité organizační záležitosti. Přesné datum předání vysvědčení je 30.6. 2020 od 8:00 individuálním způsobem u svých třídních vyučujících. Avšak je důležité v tento den vyřešit následující:

1) Vrátit nevyužité stravenky (týká se pouze končících studentů, ostatní uplatní stravenky v příštím školním roce)

2) Vrátit klíče od skříněk

3) Vrátit zapůjčenou literaturu

4) Vrátit zapůjčené učebnice

5) Donést omluvenky a kontrolky

KAŽDÝ ŽÁK SE PŘI VSTUPU DO ŠKOLY PROKÁŽE PODEPSANÝM POTVRZENÍM O BEZINFEKČNOSTI.