Předávání výučních listů a maturitního vysvědčení

Úspěšným složením závěrečné zkoušky ztrácí škola každý rok výjimečnou partu mladých lidí, která se vepíše do myslí a srdcí nás všech. Tímto přejeme naším absolventům štěstí a úspěch v profesním i osobním životě, popřípadě na další cestě vzděláním.